Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja

Klub HDPIO, Zagreb, Ilica 42, tel. 01 48  46 891

HDPIO

www.hdpio.hr

 

Poštovani/e kolege/ice,

u utorak, 19. svibnja 2009. godine u 19 sati, u prostoru Kluba – Ilica 42 u dvorištu, održao je predavanje dr. sc. Zvonimir Jakobović s temom:

STRUKOVNO PREVOĐENJE

načela – postupci – poteškoće

Razmatraju se načela strukovnoga prevođenja, bez obzira radi li se o prevođenju cjelovitoga teksta ili prevođenju dijelova teksta koji će biti uklopljeni u neku drugu cjelinu. Pri izradbi modela prevođenja između prirodnih jezika, jednako kao i pri primjeni informacijske tehnologije (modela, programa i postupaka) treba usklađivati osnovne sastavnice: pojmove, nazive, definicije, misao, jezik i usklađeno nazivlje.

Uvodi se pojam strukovno nazivlje kao uređeni skup naziva neke struke, namijenjeno razmjenjivanju informacija (komuniciranju) između stručnjaka određene struke, između stručnjaka različitih struka, te između stručnjaka pojedinih struka i širokoga kruga korisnika koji većinom nemaju dovoljna znanja o pojmovima i definicijama. Polazi se od temeljnoga uvjeta jezika struka, a taj je postojanje jednoznačnoga odnosa između pojma i naziva.

Načela su pouzdanog strukovnoga prevođenja između pojedinih jezika:

-           jednome nazivu u jeziku davatelju odgovara jedan naziv u jeziku primatelju,

-           prevođenje oslonjeno na pojmove,

-          izbjegavanje uporabe višeznačnica iz općega jezika.

Za prevođenje strukovnih tekstova trebaju pojedinac ili radna skupina ispunjavati tri osnovna načela: znanje jezika davatelja (uključujući strukovne nazive), znanje jezika primatelja (uključujući strukovne nazive), te poznavanje struke na koju se tekst odnosi! U primjeni je to teško postići, ali za iole ozbiljan rad treba ispunjavati makar dva od tih triju uvjeta!

Zvonimir Jakobović (1937. god.), diplomirao je fiziku i matematiku, eksperimentalnu fiziku, te magistrirao i doktorirao informacijske znanosti. Radio je kao asistent u Zavodu za fiziku i matematiku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1960. – 1975.), te kao urednik Tehničke enciklopedije i rukovoditelj odjela u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža (od 1975.), a u zvanju leksikografskoga savjetnika bio je glavni urednik Tehničkoga leksikona koji je objavljen krajem 2007. god. Sada je ugovorni suradnik Leksikografskoga zavoda kao voditelj projekta Leksikon Nikole Tesle. Od 1969. god. predavao je kolegije iz područja medicinske fizike i elektronike na današnjem Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, gdje je izabrani profesor veleučilišta te osnivač i donedavni pročelnik Katedre za fiziku. Objavio je više od 300 naslova stručnih i stručno-popularnih radova, knjiga i visokoškolskih udžbenika, te znanstvenih, stručnih i stručno-popularnih radova. Izabrani je član prijatelj Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od 2002. god. Za svoj je rad primio niz priznanja, među njima su: Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić za 1999. god., Nagrada za životno djelo Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2006. god., Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo za 2007. god, te Nagrada Grada Samobora za životno djelo za 2008. god.

 

 Za HDPIO:

        Prof. dr. sc. Nenad Prelog, predsjednik