Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja

Klub HDPIO, Zagreb, Ilica 42, tel. 01 48  46 891

HDPIO

www.hdpio.hr

 

Poštovani kolege,

 

Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja poziva Vas na predavanje dr. sc. Mladena Mauhera:

 Vizije i scenariji inteligentne uprave/grada za 2020. godinu

 Utorak, 7. travnja 2009. godine u 18 sati, u Klubu – Ilica 42 u dvorištu

 

Autor će u svom predavanju prikazati rezultate razvoja znanosti, tehnologije, života ljudi, inteligencije društva, kao determinanti i interakcija sa inteligentnom upravom/gradom. Oslikavaju se ciljevi znanosti, koncepti i tehnologije računalnih znanosti, računalne platforme. Ilustrirat će se tehnološki, biotehnološki i nanotehnološki trendovi i primjene, te trendovi razvoja i primjene materijala i ICT-a. Očekivanja promjena uvjeta i načina života ljudi (kuća budućnosti, konceptualne karakteristike rada, obrazovanje, zdravlje, kultura i sport, zabava, mobilnost, energija i održivi razvoj, sigurnost, sloboda i demokracija) i ključni izazovi inteligentnog društva – društva u ambijentnoj inteligenciji koji snažno utječu na scenarije i oblikovanja inteligentne uprave/grada i njihovu međusobnu interakciju. Oslikat će se grad kao otvoreni inovativni dinamički socio-tehnološki sustav.

 

Mladen Mauher je rođen 1950, a doktorirao je 1990. na Sveučilištu u Zagrebu. Radio na stručnim i rukovodnim područjima („Chromos“, „Jugobanka Zagreb“, „Zagrebačka banka“) te u Institutu prometnih znanosti i Sveučilišnom računskom centru.

U listopadu 2000. je imenovan predstojnikom Ureda za internetizaciju Vlade Republike Hrvatske. Autor je, koautor i sudionik izrade projektnih dokumenata za internetizaciju zdravstva, obrazovanja, sudstva i pravosuđa, digitalizacije kulturne baštine, pripreme i provođenja izbora tehnologijama Interneta, te prijedloga skupa zakona i uredbi koje se odnose na informacijsko društvo. Vodi procese javnih ICT nadmetanja. Sudjeluje u projektno-upravljačkim jedinicama ICT projekata u zdravstvu. Član je Upravnog vijeća CARNet-a 2002/2003.,  ključni govornik na Microsoft e-Government Leader's konferenciji Seattle, Washington, USA; sudionik delegacije RH na Svjetskom sastanku na vrhu o informacijskom društvu u Ženevi.

Ostvario brojne posjete i studijske boravke u međunarodnim bankarskim, informatičkim i drugim institucijama. Objavio je 37 znanstvenih i stručnih radova. Održao je znatan broj predavanja na domaćim i međunarodnim skupovima. Od 2005. godine je konzultant Grada Rijeke u njihovoj tranziciji iz digitalnog u inteligentni grad.

U Zagrebu, 25. ožujka 2009.

 Za HDPIO:

        Prof. dr. sc. Nenad Prelog, predsjednik