Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja

Klub HDPIO, Zagreb, Ilica 42, tel. 01 48  46 891

HDPIO

www.hdpio.hr

 

U utorak, 24. ožujka 2009. godine u Klubu je održana vrlo interesantna rasprava o NAZIVLJU U PODRUČJU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA. Sudjelovali su: Milica Gačić, (Učiteljski fakultet); Milica Mihaljević, (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje); Branka Tafra, (Hrvatski studiji); Djurdjica Težak, (PMF); a moderator je bio Damir Boras, (Filozofski fakultet).

 Rasprava je pobudila veliku pozornost i nastavila se i nakon formalnog završetka tribine.Osim načela izgradnje nazivlja u izlaganjima su dotaknuti mnogobrojni primjeri loših rješenja te problem pismenosti studenata te društva uopće. U diskusiji je bilo različitih mišljenja, prvenstveno oko toga što treba prevoditi, a što treba ostaviti u originalnom jeziku ako se već uvriježila uporaba nekog termina. Neka otvorena pitanja su i dalje predmet rasprave putem izmjene poruka elektroničke pošte nakon održanog okruglog stola.

 

 Za HDPIO:

        Prof. dr. sc. Nenad Prelog, predsjednik