Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja

Klub HDPIO, Zagreb, Ilica 42, tel. 01 48  46 891

HDPIO

www.hdpio.hr

 

Poštovani/e kolege/ice,

Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja (HDPIO) nastavlja s organizacijom predavanja/tribina utorkom pa Vas stoga pozivamo na predavanju:

U utorak, 21. travnja 2009. godine u 19 sati, u prostoru Kluba – Ilica 42 u dvorištu, gost je dr. sc. Nina Lipljin s temom: MOGUĆNOSTI PRIMJENE ICT U NASTAVI POVIJESTI I ZEMLJOPISA

 

Doc.dr.sc. Nina Lipljin rođena je 1943. g. u Golubovcu, magistrirala je (1981. g.) i doktorirala (1992. g.) na Sveučilištu u Zagrebu (znanstveno polje: informacijske znanosti). Od 1. travnja 1971. do umirovljenja, 1. listopada 2008, radila je kao nastavnica na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultet oganizacije i informatike (FOI) u Varaždinu; kolegiji: Osnove programiranja, Programiranje i programski jezici, Programiranje I. i Programiranje II.

Usporedo s time nekoliko godina predavala je Metodiku nastave informatike na Učiteljskom fakultetu u Čakovcu. Danas djeluje u svojstvu vanjske suradnice na Tehničkom veleučilištu i Visokoj školi za primijenjeno računarstvo u Zagrebu. Na FOI, na diplomskom studiju Informatika u obrazovanju predaje kolegije Metodika I. i Metodika II.. Objavila je brojne znanstvene i stručne radove, među kojima jedan sveučilišni i nekoliko srednjoškolskih udžbenika i priručnika.

Na primjeru predavanja o Egiptu pokazati će se mogućnosti primjene ICT u nastavi povijest i zemljopisa. Uključen je opis putovanja: Kairo, Giza, Aleksandrija, Asuan, Kom Ombo, Edfu, Esna, Luksor, Karnak, - Dolina kraljica + Dolina kraljeva itd.

 

U okviru predavanja detaljnije se opisuju lokacijske i povijesne činjenice, kao npr.

 

  • postupak gradnje i veličina Velike piramide
  • mumifikacija
  • Alexandrina (nova aleksandrijska knjižnica)
  • fenomen Tutankamona: pronalazak, izgled grobnice, artefakti), itd.

 

U Zagrebu, 16. travnja 2009.

 

 Za HDPIO:

        Prof. dr. sc. Nenad Prelog, predsjednik