Najavljujemo:

Računalo u školi XVII

 

 

Novi dan za posao

 

 

RAČUNALO U ŠKOLI XVIII

Šibenik, 28. do 30. rujna 2014.

 

Predvidivi Program i najava okruglog stola

 

Tema ovogodišnjeg skupa je:

INFORMATIČKO OBRAZOVANJE I POVEĆANJE KOMPETITIVNOSTI

 

Kao i svake godine, na jednom od najznačajnijih skupova u zemlji koji okuplja nastavnike iz područja razvoja i primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju, biti će riječi o novim rješenjima iz ovog područja u svijetu, predstavit će se europski projekti razvoja informatičkog obrazovanja, organizirat će se niz radionica o pojedinim aspektima primjene IKT u obrazovanju, a posebna će pozornost biti posvećena radovima nastavnika iz ovog područja te razmjeni iskustava i primjerima iz prakse.

Okosnica skupa bit će rasprava o definiranju informatičkih sadržaja koji bi trebali biti uvršteni u obvezni nastavni program osnovnih i srednjih škola. Informacijska i komunikacijska tehnologija dobila je istaknuto mjesto u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije čiji je prijedlog Vlada RH na svojoj sjednici dan 2.srpnja 2014. uputila na usvajanje Hrvatskom saboru. Očekuje se da će Sabor usvojiti Strategiju na prvim sjednicama jesenskog zasjedanja. Tekst strategije može se pročitati na stranicama Vlade RH.

U strategiji se predviđa izrada Okvira nacionalnog kurikuluma koji će se, između ostalog, temeljiti na postavkama postojećeg Nacionalnog okvirnog kurikuluma (NOK-a). U tom smislu bit će razmotren i dokument četiriju hrvatskih udruga (MIPRO, CRO ACM, IEEE Croatia Section i HDPIO) pod naslovom Preporuke za preobrazbu nastave informatike u hrvatskom obrazovnom sustavu. Dokument je moguće pročitati na ovoj adresi.

Osuvremenjivanjem predmeta Informatika moglo bi se neposredno djelovati i na poboljšanje matematičkih i prirodoslovnih postignuća učenika (posebice osposobljenost za rješavanje problema) i time popraviti nepovoljni položaj Hrvatske u PISA istraživanjima što bi dovelo do poboljšanja kompetititvnosti Hrvatske.

Naravno bit će riječi i o metodologijama izrade projekata za dobivanje sredstava iz europskih fondova. Na skupu će biti riječ i o novim programskim alatima kako komercijalnima tako i „Open source“ programskim rješenjima. Zbog iznimnog interesa za programiranje, održat će se i radionice iz toga područja (početne i napredne). Neizostavne teme će biti i važnost sigurnosti na internetu.

Kao i svake godine, na kraju savjetovanja će biti održana godišnja skupština HDPIO, a dodijeliti će se i Nagrada za životno djelo u promicanju informatičkog obrazovanja.

Prijave radova (naslov i sažetak od najmanje 15-20 redaka) molimo poslati elektroničkom poštom na adresu: zmark@mioc.hr i hdpio@hdpio.hr najkasnije do 10. rujna 2014.

Početak savjetovanja je u nedjelju, 28. rujna 2014. u 16 sati, a predviđeni kraj je u utorak, 30. rujna 2014. oko 13 sati.

 

HDPIO savjetovanje kao i svake godine organizira u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje (AZOO), te s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Prijaviti se treba obavezno na stranici AZOO (www.ettaedu.eu), a smještaj u hotelu Jure – Solaris (po akcijskim cijenama) rezervirati na http://www.solaris.hr/.

 

Kotizacija za sudjelovanje na skupu iznosi 300 kn koje je potrebno uplatiti na žiro račun IBAN: HR7923600001101560339 s naznakom imena i prezimena te institucije sudionika. Kotizaciju je moguće uplatiti i na samom skupu u prijavnom uredu.

..................................................................

hdpio@hdpio.hr

.....................................

 

 .....................................................................................

   
 

Klub HDPIO

ODRŽANO

Računalo u školi XVI

Računalo u školi XV

Varaždin 2011

Računalo u školi XIV

KVIZ 'Igrom do znanja'

prof. dr. sc. Nenad Prelog: Smrt tiskanih medija ? Što ostaje?

dr. sc. Zvonimir Jakobović: STRUKOVNO PREVOĐENJE načela-postupci-poteškoće

 dr. sc. Ratimir Kvaternik: Webometrika (Webomjerstvo) - prikaz na nekim hrvatskim primjerima

dr. sc. Nina Lipljin: Mogućnosti primjene ICT u nastavi povijesti i zemljopisa

dr. sc. Mladen Mauher "Vizije i scenariji inteligentne uprave/grada za 2020.godinu"

Branimir pl. Makanec "Računala u nastavi - nekad i sad"

Nazivlje u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija

Primjeri korištenja ICT-a u politici

 ETNO-VEČER s Dunjom Knebl

Koncert održala Nikolina Romić – Nina

Predstavljena knjiga Simon Cottle INFORMACIJE, ODNOSI S JAVNOŠĆU I MOĆ

Panel rasprava o položaju informatike u nacionalnom kurikulumu

Izložba Vilka Žiljaka Kompjuterska grafika

Panel rasprava na temu: E-učenje i digitalitacija nastavnih sadržaja